Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN) Uygulama ve Araştırma Merkezi

TUCRIN, Türkiye’de gerçekleştirilen klinik araştırmaların niteliğinin ve gönüllülerin güvenliğinin geliştirilmesi için kurulmuştur. TUCRIN çalışmaları ile klinik araştırma birimleri ve ilgili diğer kuruluşların bir arada çalışması için gerekli ortam hazırlanmakta ve Türkiye’deki ulusal ve uluslararası klinik araştırmaları teşvik eden, geliştiren, eşgüdüm ve standardizasyonu sağlayan Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı oluşturulmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı bir merkez olarak çalışmalarını sürdüren TUCRIN’in faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve çok uluslu klinik araştırmaların mevzuata uygun biçimde başlatılmasını ve yürütülmesini kolaylaştıracak destek, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek.
b) Klinik araştırma alanında çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortaklıklar oluşturmak ve bu ortaklıklarda Türkiye’yi temsil etmek.
c) Ulusal klinik araştırma veri tabanı oluşturulması için girişimde bulunup çalışmalar yapmak.
ç) Klinik araştırmaların ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak.
d) Çevrimsel araştırmalarla klinik araştırmalar arasındaki bağlantıyı kolaylaştıracak çalışmalar yapmak.
e) Sağlığın geliştirilmesinde klinik araştırmaların önemi konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak.

TUCRIN, Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı projesi olan ECRIN’de Türkiye’yi temsil etmektedir.


TUCRIN Klinik Araştırma Birimi Bilgi Formu Bağlantısı

18.07.2014

TUCRIN, Türkiye’de klinik araştırma yürüten ve gönüllü alımı yapan birimler için bir Klinik Araştırma Birimi Bilgi Formu hazırlanmıştır. Bu form ile klinik araştırma yürüten birimler hakkında tanımlayıcı bilgi oluşturulması, altyapı olanaklarının saptanması ve klinik araştırma ortaklıkları sağlanması amaçlanmaktadır. Bilgi Formu, merkez, anabilim dalı, klinik ve benzeri birimler için hazırlanmıştır.

Forma ve gizlilik şartlarına ulaşmak için tıklayın


TUCRIN Duyuru Epostaları

17.09.2012 

Sitemizde yayımlanan duyuruların üyelerimize eposta ile gönderimine başlanmıştır.

Sitemize ücretsiz üye olmak için tıklayın

Duyurular

Klinik Araştırma Birimleri (Merkezleri) ve Uygulama Standardizasyonları Çalıştayı

"Klinik Araştırma Birimleri (Merkezleri) ve Uygulama Standardizasyonları Çalıştayı" Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Klinik Araştırmalar Derneği,TUCRIN, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç...
Devamı

Biyoteknolojik İlaçlar Dernegi (BİYİLDER) Sempozyumu

Biyoteknolojik İlaçlar Derneği (BİYİLDER) 20 Aralık 2018 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Kat Toplantı Salonu'nda "Biyoteknolojik İlaç Geliştirme Süreçleri...
Devamı

ICR Eğitim Programları

Klinik Araştırma Enstitüsü (ICR) 2018 yılı eğitim programları hakkında bilgi ve başvuru için tıklayın
Devamı

Tıbbi Cihaz Araştırmaları ve Üretiminde Güncel Düzenlemeler Toplantısı

TUCRIN koordinatörlüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun desteği...
Devamı

Araştırmacıların Klinik Araştırma Gerçekleştirirken Karşılaştıkları Sorunlar ve İhtiyaçlar: Pilot Bir Anket Çalışması

TUCRIN'in "Araştırmacıların Klinik Araştırma Gerçekleştirirken Karşılaştıkları Sorunlar ve İhtiyaçlar: Pilot Bir Anket Çalışması" adlı makalesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Devamı

Tıbbi Cihaz Araştırmaları ve Üretiminde Güncel Düzenlemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve...
Devamı
1 2 3 4 69

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast