1 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN)

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

28.07.2016

25.06.2014 tarih ve 29041 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan 13. maddede yapılan aşağıdaki değişiklik iptal edilmiştir:

Madde 13. Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on dört yıl” ibaresi “beş yıl” olarak değiştirilmiştir.

Klinik araştırmacıların dokümanların saklanması ile ilgili 14 yıl ibaresini dikkate alarak işlem yapması gerekmektedir.

Habere ulaşmak için tıklayın
 

Creative Commons Lisansı