1 Türkiye’deki Sözleşmeli Araştırma Kuruluşlarında Çalışan Personelin Görev Tanımları ve Eğitim Durumu Değerlendirmesi Tezi - Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN)

Türkiye’deki Sözleşmeli Araştırma Kuruluşlarında Çalışan Personelin Görev Tanımları ve Eğitim Durumu Değerlendirmesi Tezi

23.05.2016

"Türkiye’deki Sözleşmeli Araştırma Kuruluşlarında Çalışan Personelin Görev Tanımları ve Eğitim Durumunun Değerlendirilmesi" adlı çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans Tezi olarak tasarlanmış ve bu çalışma kapsamında uygulanacak 2 tane anket hazırlanmıştır.

Araştırmacı Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans Öğrencisi Güner Yaman, Danışman ise Prof. Dr. Mukaddes Gümüştekin'dir.

Çalışmaya katılmak isteyen üyelerimiz aşağıdaki bağlantılardan online olarak anketleri doldurabilirler.

SAK Personel Anketi
SAK Şirket Bilgileri Anketi
 

Creative Commons Lisansı