1 Klinik Araştırmalarda Öğretim Üyelerine Yapılacak Ödemelerde Değişiklik - Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN)

Klinik Araştırmalarda Öğretim Üyelerine Yapılacak Ödemelerde Değişiklik

04.05.2016

16 Şubat 2016 kabul tarihli ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5' inci maddesinde, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58' inci maddesine eklenen fıkrada, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge projelerinde görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’inin, herhangi bir kesinti yapılmadan ilgili öğretim elemanına ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlgili kanuna ulaşmak için tıklayın
 

Creative Commons Lisansı